VASSTAK

OÜ Tansar EF har lagt vasstak och exporterat takvass sedan år 1992. Vi exporterar vass till flera länder, inkl Danmark, Sverige, Lettland och Finland. Varje år utför vi över 2000 m2 vasstak. När Du anlitar oss slipper Du oroa Dig för eventuell brist på takvass med hög kvalitet.

 

Varför välja ett vasstak?

 1. Vass är ett av de äldsta taktäckningsmaterialen som någonsin använts av människor. Ett vasstaks livslängd har provats genom århundraden.
 2. Vasstaket fungerar både som taktäckningsmaterial och som värmeisolering. Det gör huset varmt på vintern och trevligt svalt på sommaren.
 3. Vasstak kan utföras i önskad form, olika slags vindskupor och takfönster kan tilläggas.
 4. Vasstak är traditionella och naturliga.
 5. Man behöver mindre isoleringsmaterial under ett vasstak än vid övriga taktyper.
 6. Vass har en utmärkt ljuddämpningsförmåga.
 7. Vass är ett lokalt och förnybart material, den kommer att växa igen varje år.

 

Hur länge håller ett vasstak?

Om vasstaket är vällagt, med en lutning på 45° och tjocklek på 28 cm, borde dess livslängd vara 60-80 år. Takets livslängd beror även på avståndet från träd (avståndet från grenar bör helst vara minst 2 m), arbetets och takvassens kvalitet m m. Vasstakets tjocklek är inte det enda som avgör livslängden. Andra viktiga faktorer är korrekt bindning av stängerna och deras avstånd från underlaget vilket bör vara minst 10 cm. Även avståndet mellan takläkten är viktigt, detta beror på längden av vassen som används.

 

Alltså behöver man följande för att vasstaket skulle ha maximal livslängd (ordnat efter relevans):

 1. Att utföra taket med en lutning på 45° – 50° om möjligt.
 2. Att välja entreprenör för takarbetena med omsorg.
 3. Att hålla taket rent från löv och skräp.
 4. Att uteslutande använda takvass med hög kvalitet.
 5. Taket bör vara utsatt för vind och få minimalt med skugga – stora träd borde stå på största möjliga avstånd från taket.
 6. Takets ryggning behöver förnyas vart 5:e-10:e år i början och senare vart 15:e-20:e år.
 7. Små fel bör åtgärdas snarast möjligt.

 

Brandsäkerheten av vasstak

I vårt klimat är ytan på ett vasstak oftast fuktig ner till 5 cm djup, så den tänds inte så lätt som många tror. Man bör dock se till att trygga brandsäkerheten på takets undersida där vassen är torr och blomvipporna tänds lättare. Särskild hänsyn bör tas för genomföringar av skorstenar och brandsäkerheten av takets undersida. En gnistfångare kan monteras på skorstenen. Med en välbyggd och intakt skorsten behöver man inte vara rädd för brand!

 

Följande faktorer utgör extra kvalitetsgaranti på våra arbeten för kunderna:

 1. Lång professionell erfarenhet.
 2. Referenser från våra kunder. T ex har vi lagt vasstak för: hr Magnus Lillkvists villa och ekonomibyggnad i Finland, Ungurmalas fritidscenter i Lettland. I Estland har vi utfört tiotals med tak, däribland för A. H. Tammsaaremuseet i Vargamäe och för Viimsi friluftsmuseum nära Tallinn.
 3. Företaget har alltid en tillräcklig reserv av högklassig vass.

Eventuella defekter på ett vasstak visar sig oftast inom de första månaderna. Vi lämnar 24 månaders garanti på våra tak.