Roo varumine

Kvaliteedi nöuded OÜ-s Tansar EF toodetavale ja varutavale katuseroo kahlule:

 • Kahl peab sisaldama ainult pilliroogu
 • Kahlus sisalduval pillirool ei tohi olla lehti küljes
 • Kahl peab sisaldama sirget pilliroogu
 • Kahlus sisalduv pilliroog peab olema kollast värvi (mitte hall), üheaastane roog
 • Kahlu otsad peavad olema sirged
 • Kahlus sisalduva pilliroo löigatud otsad peavad olema risti löigatud, terved, ei tohi olla löhenenud ega katki
 • Kahlus sisalduva pilliroo ladvad ei tohi olla murtud
 • Kahlus sisalduva pilliroo körs ei tohi olla sikk-sakk köver ega paindes
 • Kahl ei tohi olla puseriti, otsast vaadates ei tohi kahlul olla auke sees
 • Kahlu ots peab olema ühtlane
 • Kahl peab olema tugevalt seotud
 • Kahlu läbimööt peab olema 19-21 cm
 • Kahlu ümbermööt peab olema 61-63 cm
 • Kahl peab olema seotud kahe sidemega
 • Esimese sideme kaugus löigatud otsast 20 cm, teine sõltuvalt kahlu pikkusest võrdselt
 • Kahlu pikkus peab olema min 1m , max 1,8 m
 • Kahlus sisalduv roog peab olema niidetud jalalt, mitte keskelt ega körgemalt.
 • Kahlu niiskussisaldus ei vöi ületada 20%